O Firmie


DOBRE DROGI to pracownia projektowa stworzona przez Roberta Rudnickiego-Drabika. Głównym zakresem działalności są projekty drogowe. Funkcjonowanie pracowni opiera się na doświadczeniu zdobytym w praktycznym projektowaniu w znanych biurach projektowych i dobrej znajomości procesów administracyjno - budowlanych. Podstawa działania to rzetelne przygotowanie projektu, dobry kontakt z Inwestorem i terminowość wykonywanych usług. • 314 WYKONANYCH PROJEKTÓW OD 2009r
 • 200 PROJEKTÓW ZJAZDÓW INDYWIDULANYCH
 • 53 PROJEKTY ZJAZDÓW PUBLICZNYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH
 • 42 PROJEKTY DRÓG I PLACÓW MANEWROWYCH
 • 3 PROJEKTY STACJI PALIW
 • 16 PROJEKTÓW CZASOWYCH I STAŁYCH ORGANIZACJI RUCHU

Oferta


- zjazdów indywidualnych i publicznych
- dróg i ulic
- dróg wewnętrznych
- placów manewrowych
- parkingów
- chodników
- ścieżek rowerowych
- renowacji nawierzchni
- czasowej i stałej organizacji ruchu

W zakresie projektów drogowych Firma prowadzi w imieniu Inwestora kompleksową obsługę od początkowego etapu procesu inwestycyjnego do czasu uzyskania pozwolenia na budowę.- koncepcja
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- przedmiar robót
- kosztorys inwestorski
- specyfikacje techniczne wykonania robót

Realizacje


 • Miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych wokół budynku biurowo magazynowego przy ul. Albatrosów w Krakowie.
 • Wewnętrzny układ komunikacyjny i zjazd publiczny do budynku usługowego przy ul. Dekerta w Krakowie.
 • Wewnętrzny układ komunikacyjny i zjazd indywidulany do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
 • Wewnętrzny układ komunikacyjny i zjazd do hali produkcyjnej zlokalizowanej w Gorlicach przy ul. Przemysłowej.
 • Wewnętrzny układ komunikacyjny dla budynku biurowego i hali magazynowej przy ul. Lindego w Krakowie.
 • Droga wewnętrzna i zjazd do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie bliźniacznym przy ul. Medalionów w Krakowie.
 • Parking dla samochodów ciężarowych i osobowych dla budynku hali sortowni odpadów budowlanych z częścią administracyjno – biurowo – mieszkalną przy ul. Nad Drwiną w Krakowie.
 • Droga wewnętrzna i zjazd do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Orlej w Krakowie.
 • Drogi wewnętrzne i zjazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadbrzeże 49 w Poznaniu.
 • Budowa ulicy Czapla w Poznaniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
 • Parkingi i zjazd do budynku rehabilitacyjno – rekreacyjnego z bazą hotelową, zapleczem gastronomicznym i basenem krytym przy ul. Praskiej 64 w Krakowie.
 • Wewnętrzny układ dróg i miejsc postojowych dla budynku handlowo – usługowego przy ul. Rynek 18 w Rabce-Zdrój.
 • Przebudowa ul. Stępice w Krakowie oraz zjazd do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych typu rezydencja.
 • Parkingi wzdłuż ul. Piwnej, Krakusa i Nadwiślańskiej w Krakowie oraz zjazd do garażu podziemnego w budynku mieszkalno – usługowym.
 • Wewnętrzny układ komunikacyjny i zjazd do budynku biurowo – produkcyjno – magazynowego przy ul. Wrobela w Krakowie.
 • Droga manewrowa i zjazd do zespołu garaży przy ul. Bojki i Wysłouchów w Krakowie.
 • Wewnętrzny układ komunikacyjny i zjazd do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie szeregowym i bliźniaczym przy ul. Przesmyk i Zarudawie w Kakowie.
 • Przebudowa placu manewrowego dla samochodów ciężarowych wokół hali magazynowej i budynku biurowego przy ul. Igołomskiej w Krakowie.
 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla przebudowy przejścia podziemnego przy skrzyżowaniu ul. Basztowej, Lubicz , Westerplatte i Pawiej w Krakowie.
 • Wewnętrzny układ komunikacyjny oraz przebudowa zjazdu do bazy transportowo – budowlanej wraz z budynkiem biurowo – magazynowym pryz ul. Rybitwy w Krakowie.
 • Drogi wewnętrzne wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Przewóz w Krakowie.
 • Stacja paliw płynnych w Jaksicach przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 1278K.
 • Przebudowa i rozbudowa stacji gazowej na stację gazowo – benzynową w miejscowości Bibice gmina Zielonki.
 • Drogi wewnętrzne, plac manewrowy i zjazd do budynku przetwórstwa pirolizy opon w miejscowości Bukowno obręb Bór Biskupi.
 • Drogi i ukształtowanie terenu dla przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego Klubu Sportowego „Puszcza” w Niepołomicach.
 • Droga dojazdowa i zjazd do stacji LPG, myjni bezdotykowej oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Glinik w Krakowie.

Kontakt


Formularz Kontaktowy

Jeżli mają Państwo jakieś pytania, proszę kontaktować się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.Dane przesłane w powyższym formularzu nie są przetwarzane i udostępniane osobom trzecim.